CONTACTEER ONS  
  0495 34 76 76  
    BLIJF OP DE HOOGTE !  

PRIVACY POLICY


Algemeen

Deze website verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website en/of bij het invoeren van woonwensen en zoekcriteria. De privé- en identiteitsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden via e-mail, of zich onthouden van het gebruik van deze dienst.

 

Inzamelen van informatie bij het gebruik van bepaalde diensten

Deze website bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten zoals "hou mij op de hoogte van nieuwe panden" aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo zijn deze diensten slechts mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

 

Inzamelen van informatie in log-files

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. De vastgoedmakelaar kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers.

 

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig aanduiden op elke E-mail.

 

Gebruik van cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van onze website garanderen.

 

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling

De vastgoedmakelaar behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website.

 

 

DISCLAIMER

De vastgoedmakelaar en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website van de vastgoedmakelaar en verwante informatiediensten.

 

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De vastgoedmakelaar en zijn informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

 

De vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is hij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of verantwoordelijk tav de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data dmv deze dienst, en dit zelfs indien de vastgoedmakelaar gewaarschuwd werd voor zulke schade.

 

Het is mogelijk dat de vastgoedmakelaar een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en de vastgoedmakelaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

 

 

Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van persoonlijke gegevens.


Disclaimer - Facilimmo - Skin design by 14IT BVBA